Hà Nguyễn

Hà Nguyễn

Content is really like a first date. If all you do is talk about yourself, there won’t be a second date.

Follow Hà Nguyễn on Facebook

Articles

Về Vietthings

Viet-things là trang Web tin tức chia sẻ về nhiều chủ đề, góc nhìn của những cây Viết về “Things” - những chuyện bên lề.

Tìm hiểu thêm

Social

Cập nhật từ Vietthings ngay!